Vad är dyskalkyli

Ingemar Holgersson, universitetslektor i matematik, fysik och data
förklarar kortfattat vad matematiksvårigheter/dyskalkyli är.