Dyslexi

Dyslexi drabbar upp till 1 av 5 personer, men upplevelsen av dyslexi är inte alltid densamma. Denna svårighet i
bearbetning av språk finns längs ett spektrum - som inte nödvändigtvis
passar inom etiketterna "normal" och "defekt". Kelli Sandman - Hurley uppmarnar oss till att tänka igen om dyslxi hjärnans funktion och att hylla neuroskillnaderna av den mänskliga hjärnan.
				
						

Dyslexia affects up to 1 in 5 people, but the experience of dyslexia isn't always the same. This difficulty in processing language exists along a spectrum -- one that doesn't necessarily fit with labels like "normal" and "defective." Kelli Sandman-Hurley urges us to think
again about dyslexic brain function and to celebrate the
neurodiversity of the human brain.


Lesson by Kelli Sandman-Hurley, animation by Marc Christoforidis.