Senaste nytt

8/2 2017

Vår ordförande Ulrika sitter med i NSPH Skånes valberedning som Attention i Skånes representant och idag samlas valberedningen i Kristianstad.

Valberedningen har en viktig roll i en förening. Deras främsta uppgift är att ge förslag till nya personer som kan bli valda för uppdrag i styrelsen.
För att kunna utföra detta uppdraget måste valberedningen vara engagerad i föreningen så att de känner personerna som är aktiva och vilka kvalifikationer som de har. Valberedningen ska veta vad som händer i föreningen och om det till exempel finns brist på någon särskild kunskap. Detta kan de göra genom att ta del av föreningens protokoll, delta vid styrelsemöten eller aktiviteter som föreningen anordnar. Detta för att valberedningen ska vara uppdaterad om hur styrelsen fungerar. Valberedningen kan också prata med de som sitter i styerlsen och medlemmarna i föreningen för att få veta vad de tycker.
Allt detta arbetet ska sedan resultera i att valberedningen inför årsmötet eller som i Attention Kristianstad - Hässleholms fall föreningsstämman (vartannat åt) ska ge förslag till vilka personer som ska sitta i styrelsen som förtroendevalda. De som sitter i valberedningen blir själva utsedda av årsmötet (föreningsstämman).
Det är alltså inget enkelt uppdrag att sitta i en valberedning. Det krävs arbete och engagemang.