Senaste nytt

Kampanjen #elevenärinteproblemet #enskolaföralla
Vi på Attention tycker inte att det nuvarande skolsystemet är tillräckligt anpassad för alla elevers förutsättningar och behov. Vi får dagligen höra vittnesmål från våra medlemmar om brister i skolan. Hjärtskärande berättelser om hur avsaknaden av rätt typ av stöd gör att eleven med NPF mår psykiskt dåligt, inte vill gå till skolan eller ännu värre en dag slutar gå till skolan helt. Det måste till en förändring idag – inte imorgon. Att skolan är otillgänglig för många elever med NPF tror vi delvis beror på kunskapsbrist. Över 1000 så kallade ”Skolkassar” har skickats ut till våra lokalföreningar ute i landet. Kassarna kommer föreningarna under kampanjveckorna sprida till skolpolitiker, skolledare och skolpersonal. Vi kommer också under kampanjen sprida artiklar på webben, på Facebook och Twitter där elever med NPF själva berättar hur de upplever sin skolgång. Här syns Maja tillsammans med Inger som är specialpedagog på Plusgymnasiet i Kristianstad. Maja besökte några skolor i Kristianstad och lämnad över skolkassen till bland annat specialpedagoger.