Senaste nytt

28/4 2015

Vår ordförande Ulrika deltog i helgen i Attentions förbundsstämma i Alvik.

Enligt rapport därifrån var stämman intensiv och engagerade många till debatt.

Styrelsens arbete under 2013 och 2014 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Det var nio motioner som behandlades. Tre av dem bifölls, tre ansågs besvarade och tre avslogs.

De nya förslagen om revidering av stagar, etiska riktlinjer samt förbundets intressepolitiska program antogs.

Verksamhetsplan och budget antogs.

Ett intressepolitiskt uttalande om betydelsen av föräldrarnas delaktighet när det gäller socialtjänstens insatser antogs också.

Slutligen valdes förbundsstyrelsen för 2015-2016 (styrelse, revisorer samt valberedning).

Direkt efter stämman berättade Kerstin Alm och Ingela Halvarsson om två av Attentions projekt; Egen styrka och Vägar till jobb.

Agneta Hellström som är konsult till Socialstyrelsen i ADHD-frågor presenterade den myndighetsgemensamma satsning på kunskapsstyrning som pågår för att bredda kunskapsbasen i vård, elevhälsa och socialomsorg. Kunskapsguiden hittar du här.