Senaste nytt

11/2 2015

Igår deltog jag, ChrisTina och Maja i en informations- och diskussionskväll som anordnades av Hässleholms kommun genom Hanna Nilsson och Stina Linden.

Hanna Nilsson arbetar som samordnare för PRIO-satsningen barn/unga i Hässleholms kommun och Stina Lindén är anhörigstrateg.

Syftet var att invånarna i Hässöeholms kommun skulle få information om föreningar som har fokus på psykisk ohälsa, prata med förvaltningar om vilket stöd som de önskar. Tror även att det uppskattades att träffa andra anhöriga för att utbyta erfarenheter och tankar. 

Givetvis bjöds det på fika.

Först presenterade representanter från några förvaltningar sin verksamhet. Bland annat fick vi veta mer om POs (Personligt Ombuds) verksamhet i Hässleholm och om boendestödjare.

Sedan fick vi föreningar kort berätta om oss och våra verksamheter. Det var vi (Attention Kristianstad-Hässleholm), OCD-föreningen, SPES, LIBRA, Anhörigföreningen och NSPH Skåne som deltog.

Det var mycket roligt att det tagits ett initativ till chat på nätet under kvällen. Det gick att ställa frågor, få uppdateringar och chatta. Det var tänkt för dem som av någon anledning inte kunde delta eller som kanske pågrund av sin psykiska hälsa inte klarade av situationen men ändå ville medverka.

Vi hade med vår RollUp, informationsblad och äldre exemplar av tidningen Attention. 

Maja fick ett trevligt samtal med en kvinna som arbetade med boendestöd och efteråt tackade hon Maja för samtalet. Hon tyckte att hon fått en bra bild av hur en ung person med diagnoser tänker och fungerar.

Alla är olika var ett budskap som Maja förmedlade genom att berätta om hur hon och hennes problematik ser ut gentemot sina syskons och pappas problematik.

 

Vid pennan (tangentbordet) AnnCharloth