LITTERATURLISTA

Varför vill ingen leka med Dennis? BengtnerA & Iwarson B (Säve förlag)

Lycklig varannan onsdag. DAMP - mammor berättar,
Boëthius G & Rydlund (Cura)

ADHD. Impulsivitet, överaktivitet, koncentrationssvårigheter,  
Duvner T  (Liber)

Ett barn i varje klass,
om DAMP, MBD, ADHD, Gillberg C (Cura)

Att handskas med Skitungar del I och II
. Widerlöv M (Gravander & Widerlöv)

Ett helvetes liv
- fyra berättelser om att vara pappor till barn med NPF. Lindqvist L, Minnema R, Widerlöv S & Robert (Gravander & Widerlöv)

Att handskas med diagnoser
. Barn berättar själva om ADHD, DAMP, Aspergers Syndrom & Tourette Syndrom. (Gravander& Widerlöv)

Älskade ungar,
Simonsson H. (Gravander & Widerlöv)

Nu är det vår tur
- Samhällets stöd till bar med MBD/DAMP, Hellström A. (Liber)

Om de bara kunde skärpa sig!
Barn och ungdomar med DAMP/MDB, ADHD & Tourettes Syndrom, Iglum L. (Studentlitteratur)

Barn med koncentrationssvårigheter,
Kadesjö B. (Liber)

ADHD hos bam och vuxna,
Kadesjö B. (Socialstyrelsen)

"Lekfulla metoder - Allvarliga funktionshinder."
ADHD, DAMP, Wirkberg E.  (WiLu Struktur och Metod)


Flickor med AD/HD,
Nadau K.G, LittmanE.B & Quinn P.O.(Studentlitteratur)

Familj med särskilda behov,
Schröder U. (InterLitt.)

Barneuropsykiatri,
Duvner T.

Projektet - att leva med barn med DAMP, Asperger och dyslexi,
Beckman V. (Cura)

Det hoppar och rycker i själen
. Om Tourettes syndrom, Gillberg C. (Cura)

Videofilm: Det bara kommer
. Om att leva med Tourettes syndrom. Beställs genom Riksförbundet Attention.

Autism och Aspergers syndrom, Frith U. (Liber)

Barn, ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom - Normala geniala nördar,
Gillberg C. (Cura)

Autismspektrum
- Handbok for föräldrar och professionella, Wing L. (Cura)

Om Aspergers syndrom
- Vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar, Attwood T. (Natur och Kultur)

Enastående,
Brattberg G. (Eget förlag)

En riktig människa,
Gerland G. (Cura)

Det är bra att fråga om Aspergers syndrom och högfungerande autism,
Gerland G. (Cura)

Vem var det du sa var normal?
Psykiatri och rim. Bejerot S. (Cura)

Stjärnor, linser och äpplen,
Självbiografi om Aspergers syndrom. Schäfer S. (Cura)

Skuggsyndrom,
Ratey J och Johnson C. (Cura)

Explosiva barn, Green Ross W. (Cura)

Aspergers syndrom – och sedan, Gerland Gunilla (Cura)


Tvångsyndrom/OCD Nycklarna på bordet,
Bejerot Susanne (Cura)


Det översvämmande barnet,
Sjöstrand Ingrid (Podium)


Jag är ändå jag.
Fyra killar om Aspergers syndrom, Oskar Ekman (Cura)


Aspergers syndrom universum och allt annat,
Kenneth Hall (Cura)


Med eleven i centrum,
Inger Öhlmér


Det brinner i mitt huvud,
Camilla Lagerqvist (Tiden)


Pedagogiska strategier handbok för DAMP/ADHD-problematik. (
Christina & Jens Axengrip Axengrips förlag)


Att handskas med livet,
Åsa Gavander/Malin Widerlöv. (Gravander & Widerlöv)


Vuxna med DAMP/ADHD,
Vanna Beckman. (Cura )


ADHD/DAMP: en uppdatering,
Vanna Beckman  (Studentlitteratur)


Vuxna med ADHD/DAMP i ett hjälpmedelsperspektiv,
Agneta Hellström. (Hjälpmedelsinstitutet)


Sofia vuxen med sitt MBD,
Märta Tikkanen. (Trevi )


Psykiskt funktionshindrades rättigheter, en handbok,
Anders Printz, (Norstedts juridik: Riksförbundet för social och mental hälsa 2004)


ADHD
hos barn och vuxna /Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se


En skrift om DAMP/ADHD, om barn, ungdomar och vuxna
/ Christina Axengrip, Jens Axengrip (Konsulterna Axengrip)


Ensam på krokig väg, 10 undersökningar om vuxna och äldre med
MBD/DAMP/ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom,
Lennart Lindqvist. (Barn- och Ungdomsförvaltningen Kalmar)


Härmed inbjudes. En middagsbjudning för nonchalanta läkare och annat löst folk,
Åsa Gravander (Gravander & Widerlöv)


En väg till fängelset!
Om hyperaktivitet och aggressivitet, Vanna Beckman. (Cura)


Cell C2,
Krystian Kawalec. (Gravander & Widerlöv)


Den andra boken,
Krystian Kawalec. (Gravander & Widerlöv)


Jag och mina diagnoser,
Håkan Jansson. (Cura)


Lasses revansch,
Sverker Lindström. (Norlén & Slottner)


Tio Kvinnor med ADHD
, Martin Nauclér, Petra Urbom, Hanna Neuman. (Sigma förlag)


Strider under hjärnåldern - om ADHD, biologism, sociologism,
Vanna Beckman. (Pavus utbildning)


Det hoppar och rycker i kroppen och själen om Tourettesyndromet,
Christopher Gillberg. (Cura)


Mr TOURETTE och jag,
Pelle Sandstrak. (Bra Böcker)


Vild Källa ,om Tourette,
Ulrik Ericsson (Cura)


Aspergers syndrom: en översikt.
Stephan Ehlers & Christopher Gillberg
(Riksföreningen Autism 2004)


Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom: normala, geniala.  Nördar?
Christopher Gillberg (Cura)


Aspergers syndrom, universum och allt annat,
Kenneth Hall ( Cura)


En överlevnadsguide för personer med Asperger syndrom
,
Marc Segar (Riksföreningen Autism )


Stjärnor, linser och äpplen: att leva med autism
,
Susanne Schäfer (Cura)


Vad innebär Funktionshindret? Att leva med Autism/Asperger syndrom
.( Projekt Empowerment, Riksföreningen Autism 2004)


Vad har jag för rättigheter: att leva med autism/ Asperger syndrom
. (Project Empowerment, Riksföreningen Autism 2004)


Enastående - Självbiografisk berättelse om livet med högfungerande autism,
Gunilla Brattberg. (Värkstaden)


Aspergers syndrom - har jag verkligen det?
Gunnel Norrö. (IntermediaBooks)


Arbetsboken – handbok när man anställer människor med Aspergers syndrom,
Gunnel Norrö. (IntermediaBooks)


En annorlunda barndom,
Iris Johansson. (Forum)


Asperger syndr
om, normala, geniala, nördar? , Christopher Gillberg  (Cura)


Jag avskyr ordet normal-Vuxna med Asperger syndrom,
Malin Nordgren (Cura)


Guide i helvetet,
personlig bok om livet med Aspergers syndrom, Gunilla Brattberg (Värkstaden)


En riktig människa,
Gunilla Gerland (Cura)


Mozart och valen,
Jerry & Mary Newporter (Bra Böcker)


Autistiskt spektrum,
Lorna Wing (Cura)  

Tvångssyndrom/OCD  Nycklarna på borde,
Susanne Bejerot (Cura)


Nakna nerver
, Peter G Lejon. (Gravander & Widerlöv)


Pojken, Skräcken & Livet,
Lejon, Peter G (Gravander & Widerlöv)


Utanför min dörr,
Lina Englund & Eric Donell (film om Tourette syndrom)


"Mitt huvud är en torktumlare" - en film om ADHD
En dokumentärfilm av Gunilla Wirström & Mats Jonstam.