Fotoalbum

OLIKA GRENAR. Att vara ett av barnen i trädet med neuropsykiatriska funktionshinder (npf). Vars grenar har namn som ADHD, Damp, Tourette och Asperger. Låt aldrig namnen på grenarna bli namnen på barnen, bara på deras svårigheter.

BÄRANDE VATTEN. Att hela tiden vara stark och förstående förälder. Att oavbrutet pumpa vatten ur det oändliga tålamodets brunn. Att försöka ha tillvaron under kontroll.

HOPPLÖS. Att vara barn och ständigt få kritik. Att hela tiden misslyckas och känna att man inte duger. Med en självkänsla som blir allt mindre.

UTANFÖRSKAP. Att vara barn med dessa svårigheter som förtvivlat letar efter nyckeln till den sociala gemenskapen bland jämnåriga, där avvikelser inte accepteras. Att inte passa in, att vara obehörig.

Originalutställningen på Culturen i Västerås

EN SÄRSKILD UTSTÄLLNING
OM SÄRSKILDA BARN

http://www.sarskildutstallning.se/index.html


En utställning om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, som ADHD,DAMP, Tourettes och Aspergers syndrom. 


Utställningen drevs som ett 3-årigt projekt under perioden 2004-2006 av informatör Ann-Sofie Ekstrand och konstnär Marita Nilsson i dåvarande Attention Nordöstra Skånes regi och finansierades av Arvsfonden. 


Utställningen har tunerat i hela landet sedan 2004 och intresset för att visa utställningen är fortfarande stort. 


Är du intresserad av att visa utställningen? Kontakta: attention.nosk@spray.se 


Det är en annorlunda vandringsutställning i ord och bild om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, NPF, som handlar om hur barnen och ungdomarna själva känner och hur det är att vara förälder till ett barn med en NPF-diagnos.

Utställningen bestod av 12 stora tavlor i akvarell målade med inlevelse och humor av konstnär Marita Nilsson, MarNi och 14 utlämnande och gripande berättelser/dikter skrivna av föräldrar. Det som idag finns att visa är en uppsättning kopior i A3-format med tillhörande texter som kan visas på skärmar.

"Eftersom vi båda har barn som nu är unga vuxna med diagnos, har vi egna erfarenheter och vet att okunskapen fortfarande är stor i samhället om neuropsykiatriska funktionshinder. Vi ville informera om hur det är att vara barn och leva med ett "osynligt funktionshinder" som inte syns utanpå men känns innuti. Det handlar om barn och ungdomar som missförstås, som blir mobbade och kränkta på olika sätt, som ofta upplevs som besvärliga och bråkiga eller avvikande. Med lyhörd och kunnig omgivning kan de stärka sin självkänsla och utveckla sina starka sidor, att se möjligheter trots svårigheter.

Med utställningen vill vi synliggöra barnen och ungdomarna. Vi vill öka förståelsen och empatin från omgivningen. I rätt miljö blir funktionshindret inte ett handikapp bara ett annorlunda sätt att fungera.

Utställningen tunerar fortfarande runt i landet. Kombinationen av ord och bild gör att besökarna har lätt att ta till sig budskapet och att den blivit uppskattad vittnar inte minst vår välfyllda gästbok om."


Är du intresserad av att visa utställningen? Kontakta: attention.nosk@spray.se 

                                       Ann-Sofie Ekstrand och Marita NilssonCitat ur Gästboken

"En underbar utställning som alla borde se och läsa. Då kanske många fler hade fått förståelse för hur det är att ha och vara anhörig till ett barn med NPF."

"Väckte skratt, sorg och sympati."

"Tårarna bränner, hjärtat dunkar, det är så här det är!! Föräldraskapet är underbart men också mycket svårt, att göra rätt är inte lätt. Jättefin utställning, hoppas andra kan förstå."

"En bra utställning med fina bilder och talande texter, som kommer att hjälpa oss i vårt framtida yrke som sociapedagog och socionom."

"Det är inte personen med svårigheter som gör fel. Det är alla i omgivningen som inte förstår."

"Ett stort tack till er alla som medverkat till att göra denna utställning möjlig. Här står vi nu två föräldrar och gråter och skrattar om vartannat. Utställningen gav både hopp och kraft, men ack så ont det gör..."